Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall i möte om arbetsmiljön på LSS-boenden och HVB-hem med SKR och fackförbunden

Publicerad

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall hade igår den 9 december - med anledning av bland annat mordet på en ung anställd på ett LSS-boende i Enköping - möte med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och fackförbunden Kommunal, Akademikerförbundet SSR och Vision för att diskutera arbetsmiljön på LSS-boenden och HVB-hem.

Fackförbunden berättar att det är hög omsättning på chefer, brist på personal med relevant utbildning för jobbet och om att hot och våld är vardag för många. De berättade också om att det är svårt för många medarbetare att utföra sitt jobb, då en medarbetare enligt lag inte har rätt att till exempel beslagta en kniv av de boende.

Arbetsgivaren äger alltid arbetsmiljöansvaret, medan politikens uppgift är att – genom lagstiftning - skapa goda förutsättningar för medarbetarna i verksamheterna att utföra sitt jobb på bästa sätt.

- Det är inte rimligt att det bedrivs prostitution och droghandel på LSS-boenden och HVB-hem och att medarbetarna enligt lag inte har rätt att beslagta en telefon. Det är heller inte rimligt att en anställd inte får ta ifrån de boendena en kniv som göms i rummet. Det här måste vi från politikens håll se över, säger Camilla Waltersson Grönvall och fortsätter:
- Som politiker har vi också ansvaret att skapa förutsättningar för att säkra tillgången på personal. De flesta branscher idag har svårigheter att anställa. Det innebär att varenda arbetslös som kan arbeta behövs i jobb.  Därför är den här regeringens arbete med att ställa krav på heltidsaktivitet i försörjningsstödet oerhört viktigt. Det gör att fler personer kommer i ett program som leder till jobb.  Att säkra kompetensförsörjningen är en ödesfråga för Sverige, säger ministern.

Camilla Waltersson Grönvall kommer att ha löpande möten med SKR och fackförbunden.

- Det är viktigt att alla parter tar sitt ansvar för att medarbetarna på LSS-boenden och HVB-hem ska kunna känna sig trygga på sitt jobb. Ingen ska riskera att bli mördad på jobbet, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Presskontakt

Sofie Wiklund
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-107 60 48
e-post till Sofie Wiklund