Pressmeddelande från Finansdepartementet

Skatteverket ska få bättre möjligheter att motverka fel och fusk i folkbokföringen

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en proposition med förslag som ska ge Skatteverket bättre möjligheter att göra dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten. Förslaget är en del i regeringens prioriterade arbete för att motverka välfärdsfusk.

– Folkbokföringen måste hålla en hög kvalitet. Fel och fusk får inte förekomma. Skatteverket får därför ytterligare ett verktyg för att bättre kunna rikta sina kontroller mot högriskområden så att vi kan komma åt välfärdsfusket, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

I propositionen föreslår regeringen att Skatteverket ska få behandla personuppgifter för att göra dataanalyser och urval för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga uppgifter i folkbokföringsverksamheten.

Analyser av stora mängder data kan vara väldigt effektivt för att upptäcka samband, avvikelser och mönster av olika slag. Genom förslagen ska Skatteverket kunna inrikta sin kontroll mot områden med hög risk för fel och fusk och där bästa möjliga effekt kan uppnås. Regeringen föreslår en ny databas för de uppgifter som samlas in för analyser och urval i folkbokföringsverksamheten.

Flera bestämmelser föreslås även som ska minska det intrång i den personliga integriteten som förslagen kan leda till.

Dessa lagändringar föreslås träda i kraft den 1 maj 2023.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor, kontakta växeln 08-405 10 00 eller mejla Finansdepartementets registrator.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström