Ny lagstiftning inom hållbarhetsområdet på agendan vid Konkurrenskraftsrådets möte i Bryssel

Publicerad

Torsdagen den 1 december deltar energi- och näringsminister Ebba Busch vid Konkurrenskraftsrådets (KKR) möte i Bryssel. På dagordningen står bland annat ny lagstiftning inom hållbarhetsområdet och stärkandet av EU:s halvledarforskning och tillverkning.

Under mötet förväntas ministrarna nå en allmän riktlinje om tre förslag. Det gäller för det första EU-kommissionens förslag om en ram med åtgärder för att stärka Europas halvledarekosystem. Förslaget medför en tydlig satsning på forskning, innovation och kompetens. Förhoppningen är att förslaget ska leda till ökat intresse för investeringar i EU, inte minst av företag från tredjeland. Det gäller för det andra EU-kommissionens förslag om skydd av geografiska beteckningar för hantverks- och industriprodukter som syftar till att införa ett skydd på EU-nivå för dessa produkter. Det tredje förslaget från EU-kommissionen gäller vissa företags skyldighet att visa tillbörlig aktsamhet i sin verksamhet. Förslaget skapar ett EU-gemensamt regelverk som syftar till att bland annat skapa goda effekter för mänskliga rättigheter och miljön. Det kommer bli en viktig uppgift för det svenska ordförandeskapet att fortsätta arbetet på området och försöka nå överenskommelser med EU-kommissionen och Europaparlamentet.

På dagordningen står även en lägesrapport om arbetet med att öka konsumentmakten i den gröna omställningen samt en lägesrapport om ett förslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter. Dessutom ska rådslutsatser om den Europeiska agendan för turism antas som innehåller ett antal åtgärder som det står medlemsstaterna fritt att genomföra.

Rådsmötet avslutas med att energi- och näringslivsminister Ebba Busch presenterar de svenska prioriteringarna enligt det arbetsprogram som kommer prägla vårens arbete i Konkurrenskraftsrådet.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö