Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om förstärkt skattereduktion för installation av solceller

Publicerad

Finansdepartementet remitterar i dag ett förslag om att höja skattereduktionen för installation av solceller från 15 procent till 20 procent.

I dag kan privatpersoner få en skattereduktion för att installera viss grön teknik, det så kallade gröna avdraget. Bland annat ges skattereduktion med 15 procent av arbets- och materialkostnaderna för installation av solceller. Detta stöd kan bidra till att fler hushåll väljer att installera solceller, vilket i sin tur kan leda till ökad produktion av förnybar el och minskat beroende av fossilbaserad elproduktion. Efterfrågan på solceller bör stimuleras ytterligare. Därför bör subventionsgraden för installation av solceller höjas från 15 till 20 procent.

Förslaget bedöms minska skatteintäkterna med 0,28 miljarder kronor per år från och med 2023.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna har kommit överens om att förslaget ska genomföras.

Presskontakt

Hanna Strömberg
Presskontakt hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00