Pressmeddelande från Miljödepartementet

Nya regler för att få fler att återvinna elutrustning

Publicerad

Det pågår en grön industriell revolution som kräver mer mineral och metaller. Att ställa om till en cirkulär ekonomi innebär att befintliga resurser behöver användas på ett effektivt sätt. Regeringen har beslutat om nya regler från årsskiftet för att öka återanvändningen av elutrustning.

Svenskarna konsumerar stora mängder elutrustning, som ofta är svår att reparera eller återvinna, innehåller sällsynta jordartsmetaller, har kort livslängd och relativt kort användningstid. Det är därför viktigt att inte bara öka återvinningen av kasserad elutrustning, utan också att förlänga tiden som elutrustningen används. Det finns system för att lämna in sin gamla dator eller få en ersättning när man köper en ny produkt. Regeringen ställer nu konkreta krav på att producenterna ska ge ekonomiska – eller andra – incitament för att mer gammal elektronik ska lämnas in.

− Gamla datorer och mobiler, som ofta ligger hemma och skräpar i onödan i många svenska hem, innebär i själva verket små guldgruvor. De innehåller dyrbara metaller, som kan bidra till att öka takten i klimatomställningen. Gammal elutrustning ska kunna återanvändas på ett enklare sätt, och regeringen ställer därför nu krav på att producenterna ska införa incitament för att fler ska lämna in den för återanvändning eller återvinning, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Det kommer också bli tydligare hur ens personliga information säkert tas bort när man lämnar in gammal elektronik. Producenterna ska bl.a. informera om hur användaren kan radera sin personliga information och hur elutrustningen kan fabriksåterställas. Dessutom ska kasserad elutrustning samlas in på ett sätt som möjliggör återanvändning. De nya bestämmelserna träder i kraft vid årsskiftet.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg

Producentansvar för elutrustning

För att öka insamlingen och återvinningen av elavfall tillsatte regeringen en utredning i juni 2020 som skulle ge förslag på hur ett pantsystem för småelektronik, t.ex. mobiler eller läsplattor, skulle kunna se ut. Utredningen hade bland annat i uppdrag att föreslå hur ett pantsystem skulle kunna utformas, men också att föreslå andra lösningar om utredaren bedömde att det var mer ändamålsenligt.

Utredaren gav förslag på olika pantlösningar, men förordade att producenternas ansvar för all elutrustning i stället skulle utökas, bl.a. genom att producenterna skulle verka för att elutrustning återanvänds och att de skulle informera konsumenterna om hur personlig information kan raderas och hur elutrustning kan fabriksåterställas. Utredaren föreslog också att producenternas insamlingssystem ska utformas så att elavfallet kan samlas in på ett sätt som möjliggör återanvändning och lämna information om hur de hanterar elavfallet på ett säkert sätt.

Regeringens beslut är i linje med det förslag som förordades av utredaren.