Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen presenterar cybersäkerhetspaket för att stärka Sverige

Publicerad

Risken för cyberangrepp är påtaglig och Rysslands invasion av Ukraina har ökat denna risk ytterligare. För att stärka Sverige presenterar regeringen i dag ett nytt cybersäkerhetspaket med en investering i nya lokaler för Nationellt Cybersäkerhetscentrum och uppdrag till Finansinspektionen för att stärka finansiella företags digitala motståndskraft.

På uppdrag av regeringen har Försvarsmakten, FRA, MSB och SÄPO inrättat ett nationellt cybersäkerhetscentrum som ska samordna arbetet för att effektivt förebygga, upptäcka och hantera cyberangrepp. Centret ska bedrivas som en del i totalförsvaret och byggs stegvis upp och utvecklas under 2021-2023. I dag presenterar regeringen att de avser bevilja Fortifikationsverket att investera i en fastighet som ska vara centrets framtida lokaler.

– Sverige ska stå motståndskraftigt mot såväl militära angrepp som mot cyberattacker mot viktiga institutioner och samhällsfunktioner. Med den här investeringen möjliggör vi för det nationella cybersäkerhetscentret att utveckla sin verksamhet, säger finansmarknadsminister Max Elger.

Beslutet kommer att omfatta förvärv av fastigheten samt genomförande av nödvändiga anpassningar och renoveringar av lokalerna till en kostnad av högst 900 miljoner kronor.

Uppdrag till Finansinspektionen

Tidigare i år har Finansinspektionen även fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag på ytterligare åtgärder för att stärka finansiella företags digitala motståndskraft. Med utgångspunkt i Finansinspektionen förslag avser regeringen nu att ge Finansinspektionen två nya uppdrag:

  • Finansinspektionen ska stärka kontrollen över de finansiella företagens utlagda verksamhet. I detta uppdrag ingår att ta fram en handlingsplan samt att göra en analys av nödvändiga regeländringar för att uppnå en bättre kontroll och att lämna förslag på sådana författningsändringar.
  • Finansinspektionen ska även delredovisa hur tillsynen av finansiella företags cyberrisker har stärkts hittills under 2022.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Max Elger
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 23 07
e-post till Simon Sätherberg

Finansmarknadsministerns ansvarsområden

Max Elger är finansmarknadsminister med ansvar för konsumentfrågor. Han ansvarar även för frågor som rör skötsel och förvaltning av statens fastigheter och är därmed ansvarig minister för Fortifikationsverket.