Pressmeddelande från Socialdepartementet

Infektion med apkoppsvirus klassificeras som allmänfarlig sjukdom

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om att bestämmelserna i smittskyddslagen om allmänfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med apkoppsvirus. Syftet med klassificeringen som allmänfarlig sjukdom är att kunna få tillgång till smittskyddslagens verktyg och smittskyddsåtgärder som till exempel smittspårning och förhållningsregler för smittade och misstänkt smittade.

Regeringen beslutar om klassificeringen efter en hemställan från Folkhälsomyndigheten. Det finns idag, den 20 maj 2022, ett konstaterat fall av infektionen i Sverige och några tiotal i Europa. Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare i regionerna undersöker om det finns fler fall i Sverige och arbetar för att identifiera och bryta eventuella smittkedjor.

– Genom klassificeringen ges tillgång till att vidta smittskyddsåtgärder som syftar till att förhindra ytterligare spridning. Det är också viktigt att information når ut till riskutsatta grupper och att sjukvården är beredd på att hantera och smittspåra misstänkta fall. Regeringen följer frågan i dialog med Folkhälsomyndigheten, säger socialminister Lena Hallengren. 

De upptäckta fallen verkar ha smittats via nära kontakt och via sexuella kontakter mellan män som har sex med män. Även om smittan inte bedöms som högsmittsam är det viktigt att information om sjukdomen når ut, och att sjukvården är beredd på att hantera misstänkta fall. Genom smittskyddsåtgärder är målet att innesluta sjukdomen och förhindra ytterligare spridning. Folkhälsomyndigheten för dialog med bland annat regionerna för att säkerställa att information når berörda vårdverksamheter och riskutsatta grupper.

Information om infektion med apkoppvirus

Sjukdomen (som på engelska benämns monkeypox) är en sällsynt, sporadisk zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Den har tidigare smittat människor i afrikanska regnskogar, där infektionen finns hos vilda apor, men det är sannolikt olika gnagare som är reservoar för viruset. Fall av infektion med apkoppsvirus som diagnostiseras utanför Afrika är ovanligt men förekommer. Under 2022 har flera länder i Europa rapporterat fall bland män som har sex med män och smittan bedöms i dessa fall vara sexuellt överförd.

Definitioner av sjukdomar i författningarna

Med allmänfarliga sjukdomar menas smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade.

Alla sjukdomar som finns uppräknade i smittskyddslagen och smittskyddsförordningen är anmälningspliktiga. Det betyder att den läkare som upptäcker en sådan sjukdom ska utan dröjesmål anmäla det till regionens smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten. Smittskyddsläkaren har huvudansvar för smittskyddet i regionen. I smittskyddslagen och smittskyddsförordningen ingår ett 60-tal sjukdomar.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström