Satsningar på välfärden i pandemins nya fas

Publicerad

Coronapandemin har gått in i en ny fas tack vare den omfattade vaccineringen i Sverige och lägre smittspridning. Samtidigt behöver Sverige vara rustat för att hantera utvecklingen framöver. I vårändringsbudgeten för 2022 tillförs därför 1,2 miljarder kronor för att vid behov kunna ge en fjärde dos till ytterligare fler grupper. Vidare tillförs medel bland annat för att säkra möjligheten att skriva högskoleprov i vår och för att hantera höga sjuklönekostnader och högre kostnader för tillfällig föräldrapenning till följd av omikronvågen.
Totalt omfattar tillskotten över 8 miljarder kronor.

Ladda ner:

– Pandemin är inte över, men den har gått in i en annan fas. Fortfarande krävs satsningar för att hantera effekterna av två års pandemi. Vi måste rusta samhällets skyddsvallar med stärkt välfärd, säger socialminister Lena Hallengren.

– Pandemin har under två år satt det svenska samhället på prov. Regeringen har vidtagit historiskt stora åtgärder för att hantera pandemin och den ekonomiska återstarten. På totalt nästan 600 miljarder kronor 2020–2022. Vi kan konstatera att det har haft effekt och att svensk ekonomi klarat krisen väl jämfört med andra EU-länder, säger finansminister Mikael Damberg.

Över en miljard kronor extra för vaccinationerna mot covid-19

Regeringen föreslår att ytterligare 1,2 miljarder kronor tillförs för genomförandet av vaccinering mot covid-19 under 2022. Syftet är att kunna ersätta regionerna för vaccinationer för det fall Folkhälsomyndigheten skulle utöka sina rekommendationer om en fjärde dos till att omfatta betydligt större grupper, alternativt hela den vuxna befolkningen. Hittills rekommenderar Folkhälsomyndigheten en fjärde dos vaccin till personer som är 65 år och äldre samt personer boende på SÄBO och med hemtjänst samt personer med nedsatt immunförsvar.  

Medel till Läkemedelsverket för fortsatt pandemiarbete

Läkemedelsverket föreslås få ytterligare 15 miljoner kronor för fortsatt pandemiarbete inom EU och till arbetet med biverkningsrapporter. Läkemedelsverket har sedan pandemins start varit drivande i att utreda flera vacciner och läkemedel mot covid-19 samt misstänkta biverkningsrapporter. För att säkerställa att myndighetens arbete med vaccin mot covid-19 kan fortsätta med samma goda kvalitet även framöver behöver ytterligare medel tillföras.

Ersättning till arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader

Med anledning av spridningen av covid-19 har regeringen infört särskilda bestämmelser som innebär att staten ersätter arbetsgivarna för sjuklönekostnader över den normala nivån. De särskilda bestämmelserna upphörde att gälla vid utgången av mars 2022. De inrapporterade sjuklönekostnaderna för de första månaderna 2022 har blivit högre än vad som tidigare beräknats. Regeringen föreslår därför att anslaget till sjuklönekostnaderna bör ökas med 5,8 miljarder kronor.

Högre kostnader för tillfällig föräldrapenning och graviditetspenning

Tillfällig föräldrapenning och graviditetspenning är viktiga förmåner för att underlätta för föräldrar att kombinera arbetsliv och familjeliv. Som en följd av hög smittspridning av bland annat covid-19 har utgifterna för tillfällig föräldrapenning och graviditetspenning i början av 2022 varit betydligt högre än vad som tidigare beräknats. Utgifterna förväntas fortsätta att ligga på en högre nivå än vad som tidigare beräknats. Regeringen föreslår att anslaget bör ökas med 1,14 miljarder kronor.

Satsning på fler högskoleprov under 2022

Högskoleprovet är en viktig andra chans för att komma in på en högskoleutbildning. Pandemin har dock inneburit utmaningar att arrangera högskoleprovet. Med anledning av smittspridningen av covid-19 under 2021 begränsades antalet skrivande vid provet. Regeringen gav i augusti 2020 Universitets- och högskolerådet (UHR) i uppdrag att ta fram fler, smittsäkra, högskoleprov så att minst tre högskoleprov per kalenderår finns tillgängliga under 2021–2023 för att vid behov kunna anordna fler provtillfällen. För att möjliggöra att fler ska kunna skriva högskoleprovet har UHR beslutat att provet ska genomföras vid två tillfällen under våren 2022. 

Detta medför ökade kostnader för bland annat lokaler, personal och distribution av prov. Regeringen föreslår därför att 15 miljoner kronor tillförs för att sådana tillkommande kostnader under 2022. Till vårens högskoleprov är nästan 74 500 personer anmälda, vilket är det högsta antalet sedan våren 2018.

Vidare medförde spridningen av sjukdomen covid-19 och de restriktioner som infördes under början av 2022 medförde att intäkterna från visningar av de kungliga slotten minskade markant. Regeringen föreslår därför ett stöd om 38 miljoner kronor för att mildra ekonomiska effekter av pandemin.

Tabell över pandemirelaterade åtgärder i vårändringsbudgeten 2022 Miljoner kronor
Medel för vaccinering mot covid-19 1 200
Medel till Läkemedelsverket 15
Smittsäkert högskoleprov 15
Ersättning för höga sjuklönekostnader 5 800
Tillfällig föräldrapenning och graviditetspenning 1 140
Tillskott till Slottsstaten 38
Summa ca 8 200

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström
Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Vårändringsbudgeten lämnas till riksdagen

Regeringens förslag ingår i den kommande vårändringsbudgeten, som kommer att lämnas över till riksdagen för beslut den 19 april 2022. Följ budgetbeslutet på riksdagens webbplats.

Webb-tv

Du kan följa sändningen direkt eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.