Pressmeddelande från Socialdepartementet

Medel till regionerna för vaccin till flyktingar från Ukraina

Publicerad

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina sluter regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) en tilläggsöverenskommelse om vaccinering mot covid-19. Totalt avsätter regeringen 21 miljoner kronor för att stödja regionernas insatser att snabbt och säkert erbjuda personer som flyr till Sverige från Ukraina vaccination mot covid-19.

– Drygt en tredjedel av den ukrainska befolkningen har fått två doser vaccin. Det är av största vikt att så många som möjligt av de som kommer som flyktingar till Sverige vaccinerar sig så fort som möjligt. Regeringen avsätter därför extra medel för att stödja regionerna i utförandet, säger socialminister Lena Hallengren.

– Dagens tilläggsöverenskommelse om covidvaccinering för flyktingar från Ukraina bidrar till att ytterligare förstärka regionernas redan påbörjade arbete för att erbjuda vaccinet, bland annat genom ökade uppsökande insatser, språkstöd och andra riktade aktiviteter, säger Marie Morell, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation.

Med anledning av Rysslands invasion i Ukraina väntas nu ett ökande antal personer från Ukraina komma till Sverige.  Vaccinationstäckningen för covid-19 är låg i Ukraina. Drygt en tredjedel av befolkningen har fått 2 doser vaccin och endast en mycket liten andel har fått en påfyllnadsdos.

Regeringen och SKR vill genom denna tilläggsöverenskommelse understryka vikten av att erbjuda avgiftsfri vaccination mot covid-19 till alla som kommer till Sverige från Ukraina. Regeringen avsätter 21 miljoner kronor för att stödja regionernas insatser att snabbt och säkert erbjuda personer som kommer till Sverige från Ukraina vaccination mot covid-19.

Riktade insatser för att nå grupper med lägre vaccinationstäckning har gjorts kontinuerligt under vaccinationsarbetet och regionerna har god kännedom om vilka insatser som är mest effektiva. Exempel på insatser kan vara att erbjuda vaccination vid ankomst och i samverkan med Migrationsverket på boenden, det kan också handla om informationsinsatser i samverkan med ideella aktörer. Folkhälsomyndigheten har tagit fram information om vaccination mot covid-19 särskilt riktad till personer som kommer till Sverige från Ukraina.

Bakgrund

I december 2021 slöt regeringen och SKR en överenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19. Överenskommelsen innebär att staten avsätter närmare 200 miljoner kronor till regionerna för att bland annat stödja vaccinationskapaciteten under 2022. Den 7 februari 2022 träffade parterna en ändringsöverenskommelse med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation om nedkortade dosintervall.

Tabell Utbetalning till regionerna i enlighet med tilläggsöverenskommelsen om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2022

Region

Totalt (Kr)

Region Stockholm 2 925 000
Region Uppsala 896 302
Region Sörmland 803 024
Region Östergötland 972 003
Region Jönköpings län 868 839
Region Kronberg 704 350
Region Kalmar län 748 335
Region Gotland 561 304
Region Blekinge 659 865
Region Skåne 1 908 606
Region Halland 841 755
Västragötalandsregionen 2 252 802
Region Värmland 784 712
Region Örebro län 808 359
Region Västmanland 780 240
Region Dalarna 789 734
Region Gävleborg 789 441
Region Västernorrland 745 554
Region Jämtland Härjedalen 632 633
Region Västerbotten 776 029
Region Norrbotten 751 113
Summa 21 000 000

 

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Webb-tv

Du kan följa sändningen direkt eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.