Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen ökar stödet till barnrättsorganisationer

Publicerad

Alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och åtnjuta det skydd och det stöd som lagstiftningen garanterar. Regeringen föreslår i budgetpropositionen att 20 miljoner kronor per år under perioden 2022–2024 tillförs ett statsbidrag med fokus på barnrättsorganisationer och stöd till barn i utsatta situationer.

Pandemin har inneburit stora samhällsutmaningar och medfört allvarliga konsekvenser för barns möjlighet att åtnjuta sina rättigheter och särskilt drabbat de barn som redan befinner sig i utsatthet. Ett flertal barnrättsorganisationer i Sverige har påtalat att behovet av stöd är stort och att de sett en ökning av antalet samtal och chattar till sin verksamhet. Samtidigt har pandemin förstärkt behovet av fortsatt systematiskt och strategiskt arbete för att barnets rättigheter ska få genomslag i praktiken.

- Mycket tyder på att barn i utsatta situationer har drabbats särskilt hårt under pandemin. Det kan handla om en ökad utsatthet för våld, ensamhet och isolering eller en större ekonomisk utsatthet. Samtidigt vet vi att det även innan pandemin fanns ett stort behov av stöd till utsatta barn. Här kan det civila samhället och barnrättsorganisationer spela en central roll i att barn kan få stöd och hjälp. Därför ökar vi nu stödet till dessa organisationer, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi, som är ansvarig i regeringen för frågor som rör barnets rättigheter.

Förslaget innebär att barnrättsorganisationer får bättre förutsättningar i sitt arbete för att stärka barnets rättigheter och kommer att leda till att fler barn, i synnerhet barn i utsatta situationer, får ökade möjligheter att få stöd när de behöver det.

Presskontakt

Henrik Jalalian
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.