Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ledamöter i Skatteverkets styrelse utsedda

Publicerad

Regeringen har i dag utsett ledamöter i styrelsen vid Skatteverket. Ledamöterna förordnas från och med den 1 september 2021 till och med den 31 augusti 2024. Till ordförande har regeringen utsett Sten Olsson.

Regeringen har utsett följande personer att vara ledamöter i Skatteverkets styrelse:

Sten Olsson, f.d. statssekreterare och ordförande i Statens fastighetsverk.

Agneta Börjesson, f.d. riksdagsledamot.

Mats Dillén, f.d. generaldirektör för Konjunkturinstitutet.

Anne-Marie Eklund Löwinder, Chief Information Security Officer vid Internetstiftelsen.

Carl Gustav Fernlund, f.d. domare i Europeiska unionens domstol.

Annika Lundius, tidigare vice verkställande direktör i Svenskt näringsliv, nu styrelseledamot i AB Industrivärden.

Åke Södermark, senior rådgivare på it-området och tidigare Chief Information Officer i koncernledningen för TeliaSonera AB.

I styrelsen ingår även Katrin Westling Palm, generaldirektör för Skatteverket.

Skatteverkets ledningsform

Skatteverket är numera en så kallad styrelsemyndighet. Det innebär att en styrelse är myndighetens ledning och har det fulla ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen. Skatteverket var tidigare en så kallad enrådighetsmyndighet med insynsråd. Det här är den första styrelse som regeringen utser sedan Skatteverkets ledningsform ändrades. Till dess att styrelsen tillträder har generaldirektören fortsatt fullt ansvar.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.