Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Amanda Lind på digital demokratiturné i Norrbotten

Publicerad

Med anledning av att det i år är 100 år sedan demokratins genombrott i Sverige genomför kultur- och demokratiminister Amanda Lind en demokratiturné genom landet. Idag tisdag 16 mars genomförs två digitala studiebesök i Norrbotten.

Amanda Lind besöker först Piteå kommun för att höra mer om kommunens arbete med medborgardialoger för att stärka invånarnas möjlighet till delaktighet i kommunens beslutsprocesser. Därefter besöker ministern Kiruna för att ta del av Sametingets arbete med att genomföra kunskapshöjande insatser som bidrar till att stärka särskilt unga samers intresse och möjligheter att delta aktivt i demokratin och det offentliga samtalet.

De två studiebesöken sker dagen innan kultur- och demokratiministerns deltagande på den regionala demokratikonferensen som Piteå kommun står som värd för den 17 mars. Konferensen i Piteå samlar alla regionens kommuner och är en del av en nationell konferensturné anordnad av regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Syftet med konferensen är att diskutera hur arbetet för en uthållig och levande demokrati kan förstärkas och hur arbetet kan utvecklas i Norrbotten.

̶   Jag ser mycket fram emot att besöka Norrbotten för att lyssna in och diskutera hur demokratin kan stärkas – både under studiebesöken i Piteå kommun och Sametinget och på den stora demokratikonferensen på onsdag. Ett aktivt arbete med demokratifrågorna är idag mycket viktigt mot bakgrund av de utmaningar vi ser att demokratin står inför i vår omvärld och även i Sverige. Demokratin blir aldrig starkare än det stöd den har i befolkningen och det bästa sättet att förankra demokratin är om fler människor får möjlighet att delta och vara delaktiga i demokratins processer, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Piteå kommun utmärker sig för att under en längre tid ha arbetat aktivt med medborgardialog i styrning och ledning. Medborgardialogen syftar till att ge pitebor och företag möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Kommunen planerar att fortsätta att utveckla metoder för såväl dialog som återkoppling.

Sametinget arbetar sedan förra året med ett projekt att genomföra kunskapshöjande insatser som ska stärka samers, särskilt unga samers, intresse och möjligheter att delta aktivt i demokratin och dess beslutsprocesser och i det offentliga samtalet. Uppdraget riktar sig särskilt till personer som idag inte har ett politiskt intresse eller känner sig delaktiga i demokratin.

– Det är alltid inspirerande att möta aktörer som går före och kan inspirera andra till ett bra demokratistärkande arbete. Både Piteå kommun och Sametinget är bra exempel på detta, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

· Studiebesöket i Piteå kommun äger rum den 16 mars kl. 9.30-10.15

· Studiebesöket hos Samtinget äger rum den 16 mars kl. 10.30-11.15

· Den regionala demokratikonferensen i Piteå äger rum den 17 mars kl. 9.30-12.30

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.