Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021 Diarienummer: S2020/09780

Publicerad

Efter förhandlingar mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har staten och SKR träffat en överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och
sjukvården 2021.

Ladda ner: