Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Uppdrag att underteckna överenskommelse om att revidera villkoren för central administration i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om försäkringsmedicinska utredningar 2018 Diarienummer: S2018/03995/SF

Publicerad

Regeringen har gett Annika Strandhäll befogenhet att revidera delar i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om försäkringsmedicinska utredningar 2018.

Ladda ner:

Annika Strandhäll har uppdragit statssekreterare Agneta Karlsson att underteckna överenskommelsen.