Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor 2017 Diarienummer: S2017/00322/JÄM

Publicerad

Regeringen har slutit en förnyad överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor 2017.

Ladda ner:

Regeringen och SKL delar uppfattningen att jämställdhetsarbetet behöver utvecklas med inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor. Därför ingicks en överenskommelse med det syftet för perioden oktober 2015 till utgången av 2016.

Under perioden har SKL i enlighet med överenskommelsen genomfört en rad spridningsaktiviteter, kartlagt vad kommuner och landsting gjort på området under de senaste tio åren, samt arbetat för att förstärka maskulinitetsperspektivet i annat pågående utvecklingsarbete på förbundet.

SKL och regeringen delar uppfattningen att den satsning som har genomförts under 2016 behöver få en fortsättning. Därför ingås även en överenskommelse för 2017. Överenskommelsen omfattar totalt 8 miljoner kronor.

En redovisning av hela det arbete som genomförts inom satsningen 2017 ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2018.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.