Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om en förstärkt vårdgaranti för insatser till barn och ung

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Denna överenskommelse är, parallellt med överenskommelsen om den så kallade kömiljarden, en fortsättning på de överenskommelser som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har ingått 2007 och 2008 om särskilda satsningar på förbättrad tillgänglighet inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. Enligt SKL:s bedömning (S2008/600/HS) kan en förstärkt vårdgaranti (0-7-30-30) uppnås 2011. Regeringen stödjer därför landstingen genom dessa satsningar som har varit avsedda som plattformar för att nå den förstärkta vårdgarantin under 2011.