Sveriges Radio

Sveriges Radio har i uppdrag att sända radio i allmänhetens tjänst. Programverksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället.
Alla som sänder radio och tv lyder under radio- och tv-lagen.