Sveriges Fängelsemuseum

Sveriges Fängelsemuseum visar, förvaltar, brukar, samlar in och dokumenterar kulturarv ur kriminalvårdens historia.