Saminvest AB

Saminvest är ett riskkapitalbolag som ägs av staten. Dotterbolag är Fouriertransform och Inlandsinnovation.