Revisorsinspektionen (RI)

Beslutar om godkännande och auktorisation av revisorer samt registrering av revisionsbolag och utövar tillsyn över dessa revisorer och revisionsbolag.
Bytte namn från Revisorsnämnden (RN) den 1 april 2017.