Kommenterad dagordning från Arbetsmarknadsdepartementet, Socialdepartementet

Kommenterad dagordning inför Rådets möte (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) den 8 juli

Publicerad

På EPSCO-rådets möte den 8 juli 2019 finns följande punkter på dagordningen:

Ladda ner:

  • Välfärdsekonomi
  • Europeiska planeringsterminen 2019
    a) Rekommendationer om 2019 års nationella reformprogram för varje medlemsstat och utkast till förklarande not
    b) Bedömning av de landsspecifika rekommendationerna för 2019 och genomförandet av de landsspecifika rekommendationerna för 2018: Yttrande från Sysselsättningskommittén och Kommittén för socialt skydd
    c) Rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik
  • En ren jord åt alla: En europeisk strategisk långsiktig vision för klimatneutral ekonomi – sysselsättningsaspekter
  • Internationella utvecklingstendenser i sysselsättnings- och socialpolitiken