Kommenterad dagordning från Statsrådsberedningen

Kommenterad dagordning inför rådet för allmänna frågor (GAC) den 13 december 2016

Publicerad

Ladda ner:

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)