Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens beslut (2022-01-20) i målet M.A. mot Sverige

Publicerad

Fråga om det skulle strida mot artikel 2 (rätten till liv) eller artikel 3 (förbudet mot tortyr) i Europakonventionen att utvisa klaganden till Libyen.

Sammanfattning av beslutet

Domstolen noterade i sitt beslut att klaganden inte längre hade för avsikt att fullfölja sitt klagomål och att respekten för de mänskliga rättigheterna inte krävde en fortsatt prövning. Domstolen avskrev målet i enlighet med artikel 37 § 1 (a).