Hoppa till huvudinnehåll
Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens beslut (2021-05-18) i målet S. mot Sverige

Publicerad

Fråga om det skulle strida mot artikel 8 i Europakonventionen (rätten till skydd för privat- och familjeliv) att utvisa klaganden, en minderårig pojke, till Kazakstan p.g.a. att han hade ett etablerat familjeliv med sin adoptivfamilj i Sverige.

Sammanfattning av beslutet

Europadomstolen beslutade den 18 maj 2021 att avskriva målet från vidare handläggning. Under processen i Europadomstolen beviljades klaganden tidsbegränsat uppehållstillstånd. Mot den bakgrunden ansåg Europadomstolen att frågan var löst enligt artikel 37 § 1 (b) och att respekten för de mänskliga rättigheterna inte krävde att domstolen fortsatte sin prövning.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Dom eller beslut?

Europadomstolen avgör mål genom dom eller beslut. En dom innebär att målet är prövat i sak, det vill säga att domstolen tagit ställning till själva klagomålet. Ett beslut innebär att målet avgjorts på formella grunder, till exempel att klagomålet avvisats på grund av att frågan inte först prövats rättsligt på alla sätt om är möjliga i Sverige.

Laddar...