Hoppa till huvudinnehåll

Gränsöverskridande lösningar 2023/24:FPM35

Publicerad

Ändrat förslag till Europaparlamentets och Europeiska rådets förorodning om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang

Tidigare faktapromemoria i ärendet: 2017/18:FPM133

Ladda ner:

Förslaget innebär att medlemsstaterna ska inrätta eller utse en eller flera
gränsöverskridande samordningspunkter och att samordnande uppgifter ges till EU-kommissionen för att underlätta lösningen av gränsöverskridande hinder för offentlig eller privat gränsöverskridande verksamhet eller för alla gränsöverskridande offentliga tjänster som tillhandahålls i en viss gränsöverskridande region och förutsatt att det främjar ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i den gränsöverskridande regionen. Förslaget omfattar inte gränsöverskridande hinder mellan medlemsstater och tredjeländer.

Regeringen instämmer i att gränsöverskridande samarbeten kan underlättas, men anser att sådana insatser i första hand ska bedrivas genom existerandeverktyg på inremarknadsområdet och kanaler på mellanstatlig nivå. För regeringen är behovet av förslaget inte klarlagt. Förslaget är otydligt och dess konsekvenser svåra att överblicka.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...