Hoppa till huvudinnehåll

Övervakningsram för resilienta europeiska skogar 2023/24:FPM27

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag om en övervakningsram för resilienta europeiska skogar

Ladda ner:

Den 22 november presenterade kommissionen ett förslag till förordning om
en övervakningsram för resilienta europeiska skogar. Målet är att säkerställa
att den data om skog som samlas in i EU har hög kvalitet och jämförbarhet,
samt att främja frivillig utveckling av integrerad långsiktig planering på
medlemsstatsnivå som stöttar EU:s skogars resiliens.

Förslaget innehåller ett antal indikatorer, där vissa ska samlas in av kommissionen med fjärranalys, andra av medlemsstaterna främst genom nationella skogsinventeringar. Denna data ska delas offentligt och omfattar både elektroniska databaser och geografiska informationssystem.

Regeringen instämmer att data och information av hög kvalitet och tillförlitlighet är viktigt för att följa utvecklingen av skogens alla värden. För regeringen är det dock inte tillräckligt tydligt vad mervärdet är av att EU
bygger upp en struktur för datainsamling av denna omfattning, både gällande lagförslagets syfte och beaktande den internationella rapportering som redan görs. Regeringen anser att administrativa bördor och dubbelarbete, utan motsvarande nytta, ska undvikas.

Regeringen kommer värna om möjligheten att utforma en kostnadseffektiv nationell skogspolitik och stödjande funktioner som Riksskogstaxeringen. Regeringen anser att förslaget behöver uppnå en högre grad av kostnadseffektivitet.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...