Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Förslag till förordning om inrättandet av en EU-talangreserv 2023/24:FPM24

Publicerad

Faktapromemoria gällande kommissionens förslag till förordning om inrättandet av en EU-talangreserv.

Ladda ner:

Det övergripande syftet med förslaget om en EU-talangreserv är enligt kommissionen att förbättra EU:s möjligheter att attrahera kompetens och talanger från tredje land till bristyrken på EU:s arbetsmarknad och förenkla rekryteringen av sådan arbetskraft. EU-talangreserven ska utgöras av en IT-plattform där tredjelandsmedborgare som vill komma till EU för att arbeta kan registrera relevanta uppgifter. Deras kompetens ska sedan kunna matchas med arbetsgivares behov i EU. Det ska vara valfritt för EU:s medlemsstater att delta i EU-talangreserven.

Regeringen ställer sig bakom det övergripande syftet att attrahera kompetens och talanger till EU. Regeringen bedömer vidare det som positivt att medlemsstaterna själva avgör om de vill dela i EU-talangreserven eller inte. Kommissionens förslag behöver dock analyseras närmare för att bedöma om detta kan vara ett effektivt verktyg för kompetensförsörjning i Sverige, och om det i övrigt bedöms innebära ett mervärde.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...