Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förbättrade regler för högkvalificerad arbetskraft

Publicerad

Justitiedepartementet tar idag emot en promemoria med förslag till genomförande av det nya blåkortsdirektivet i svensk rätt. I promemorian lämnas flera förslag för att förenkla och främja användandet av så kallade EU-blåkort i Sverige. Syftet med förslagen är att förbättra möjligheterna att attrahera och behålla högkvalificerade arbetstagare och underlätta dessa personers rörlighet inom EU.

Den som är medborgare i ett land utanför EU och har fått erbjudande om en högkvalificerad anställning, kan ansöka om ett EU-blåkort. Ett sådant kort ger personen rätt att bo och arbeta i Sverige.

Enligt förslagen ska ett EU-blåkort kunna beviljas en person som har ett anställningsavtal för högkvalificerad anställning med en anställningstid om minst sex månader, i stället för ett år som det är idag. Förslagen innebär också att fler personkategorier ska kunna beviljas EU-blåkort och utökade möjligheter att byta från andra typer av uppehållstillstånd till EU-blåkort inifrån Sverige. Den som redan har ett EU-blåkort och som vill byta till ett annat slag av arbete eller till en annan anställning ska inte längre behöva ansöka om ett nytt EU-blåkort, utan en anmälan till Migrationsverket ska räcka. Det föreslås också förenklade och förbättrade regler för den som har ett EU-blåkort i en annan medlemsstat men som vill arbeta i Sverige. Det nya direktivet ersätter 2009 års blåkortsdirektiv.

– Förslagen ligger i linje med regeringens ambition att särskilt främja den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen till Sverige. Regeringen har även givit en utredare i uppdrag att överväga fler åtgärder för att Sverige ska attrahera och behålla högkvalificerade arbetskraftsinvandrare, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

Promemorian skickas nu ut på remiss till och med den 1 juni 2023.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand