Förslag till förordning om fiskemöjligheter i Östersjön 2023/24:FPM3

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till rådets förordning om fastställande för 2024 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2023/194 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten, COM(2023) 492.

Ladda ner:

Kommissionen presenterade den 28 augusti 2023 ett förslag till reglering av
fiskemöjligheter för 2024 för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i
Östersjön och i vissa andra vatten. Fastställande och fördelning av
fiskemöjligheter i Östersjön görs genom att fastställa maximal tillåten fångst
(TAC) och kvoter samt därtill knutna villkor.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.