Hoppa till huvudinnehåll
Debattartikel från Finansdepartementet

Nu går vi vidare med ytterligare åtgärder för att underlätta för hushåll och företag

Publicerad

Regeringen vidtar nu ytterligare åtgärder för att underlätta för hushåll och företag i ett pressat läge. Det handlar om kompensation till personer födda 1957 och ett tillfälligt höjt tak för rotavdraget för att stötta byggsektorn. Idag skickar vi dessa förslag till Lagrådet så att lagändringarna kan träda i kraft senare i år.

Inflationsbekämpningen har sedan dag ett varit utgångspunkten för regeringens ekonomiska politik. Och två återhållsamma budgetar har gett effekt, inflationen är på väg ner. Samtidigt har vi konsekvent prioriterat att stötta hushåll, företag och välfärd genom den tuffaste tiden. Tillskotten till välfärden är på historiskt höga nivåer samtidigt som sänkta skatter på arbete och pension, elstöd, sänkta drivmedelspriser samt höjt bostadsbidrag har underlättat för pressade hushåll.

I samband med att vi presenterade statsbudgeten i höstas aviserade våra partier därtill ytterligare åtgärder för att underlätta för hushåll och företag i ett pressat läge. Det handlar om kompensation till personer födda 1957 och ett tillfälligt höjt tak för rotavdraget för att stötta byggsektorn. Idag skickar vi dessa förslag till Lagrådet så att lagändringarna kan träda i kraft senare i år.

Höjningen av pensionsåldern till 66 år borde ha hanterats på ett bättre sätt. Informationen från den förra regeringen var både sen och bristfällig. Det fick personer födda 1957 under förra året betala för i form av utebliven skattesänkning. Vi förstår den ilska och besvikelse detta medfört – särskilt i ett läge där inflationen slagit rekord och haft stor påverkan på hushållens ekonomi. Därför gav våra partier i höstas besked om en kompensation på över tre miljarder kronor till 57:orna för den uteblivna skattesänkningen som totalt sett motsvarar skatteeffekten av det förhöjda grundavdraget. Idag tar vi det förslaget vidare så att misstaget rättas till och att en utbetalning via skattekontot kan ske från och med 1 juli i år.

Regeringens förslag om att tillfälligt höja taket för rotavdraget och att tillfälligt införa separata tak för rot- och rutavdraget är en åtgärd för att stötta byggsektorn under pågående lågkonjunktur. Åtgärden bedöms öka efterfrågan på rotarbeten under en period då efterfrågan på övriga bygg- och anläggningsarbeten bedöms minska. Rotavdraget är en beprövad åtgärd som även tidigare använts för att lindra lågkonjunkturers effekter på byggbranschen. Även det förslaget tar vi till Lagrådet idag så att taken för rot- respektive rutavdraget blir 75 000 kronor vardera per person under beskattningsåret 2024. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli.

Med dagens besked ser våra partier till att rätta till ett misstag som begicks under förra mandatperioden samtidigt som vi stöttar byggsektorn i en tuff tid. Steg för steg gör vi Sverige rättvisare och sänker skattetrycket till den lägsta nivån på nästan 50 år. Det gör skillnad vilka som styr.

Elisabeth Svantesson, finansminister (M)
Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson (SD)
Hans Eklind, ekonomisk-politisk talesperson (KD)
Cecilia Rönn, ekonomisk-politisk talesperson (L)

Laddar...