Hoppa till huvudinnehåll

Konkurrens på lika villkor driver på innovation, produktivitet och ekonomisk tillväxt

Publicerad

Näringslivet är ryggraden i svensk ekonomi. Det är våra företagare och entreprenörer som skapar jobb, välstånd och välfärd. För att främja företagslivet har regeringen beslutat att se över reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS-regelverket), skriver energi- och näringsminister Ebba Busch, finansminister Elisabeth Svantesson och civilminister Erik Slottner i en debattartikel i Dagens Industri den 15 februari 2024.

Företag som erbjuder samma varor och tjänster ska kunna konkurrera på lika villkor. Konkurrens på lika villkor driver på innovation, produktivitet, ekonomisk tillväxt och rimliga priser för hushållen.

När offentliga aktörer, exempelvis kommunalt ägda företag, konkurrerar med privata aktörer finns en risk att konkurrensen snedvrids. En kommun kan exempelvis ha ensam tillgång till viktig infrastruktur eller sammanblanda sitt kärnuppdrag med ren affärsverksamhet. Till skillnad från privata företag, har kommuner och regioner dessutom tillgång till skattemedel, de saknar vinstkrav och kan inte försättas i konkurs. Offentliga företag har större möjligheter att bedriva en säljverksamhet även om denna skulle vara ineffektiv.

Listan kan göras lång över verksamheter där en offentlig aktör kan ha medverkat till att snedvrida den lokala konkurrensen. Allt från kommunala kaféer och gym till grustransporter, installation av laddstolpar och solceller. Även kommunal försäljning av ved, maskiner och pelletsbrännare förekommer. 

Osund konkurrens från offentlig sektor drabbar framför allt små och medelstora företag. Enligt en enkät från Konkurrensverket (2017) påverkas uppemot vart femte företag. Det är inte rimligt att företagare som sliter för att få sin verksamhet att gå ihop, betalar skatt och skapar arbetstillfällen ska behöva konkurrera mot offentliga aktörer som backas upp av en till synes outsinlig skattekista. 

För att skapa en rättvis marknad görs nu en översyn av reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Konkurrensverket ges möjlighet till att utreda och vidta åtgärder mot offentlig säljverksamhet som skadar den lokala konkurrensen. Denna översyn sker inom ramen för utredningen om nya konkurrensverktyg för väl fungerande marknader, genom ett tilläggsdirektiv. 

Detta är en naturlig fortsättning på det arbete som redan påbörjats med att förstärka Konkurrensverkets tillsyn genom att myndigheten får utvidgade verktyg för att agera proaktivt mot bristfälligt fungerande marknader. Det regeringen nu gör innebär att konkurrensreglerna som helhet ses över. På så sätt täcker vi upp alla ”luckor” och gör ett helhetsgrepp i arbetet att stärka konkurrensen i Sverige.

Utöver detta har regeringen i flera omgångar skjutit till medel till Konkurrensverket för att främja en effektiv konkurrens och rimliga priser för hushållen. I vårbudgeten 2023 gav regeringen Konkurrensverket ytterligare resurser för att kunna bedriva en effektiv konkurrenstillsyn och i budgeten för 2024 stärks anslagen genom en permanent satsning på 30 miljoner kronor. 

Det är så här politiken behöver arbeta för att fler människor ska välja att starta och utveckla företag. Människor måste ges förutsättningarna att förvalta sitt pund och förverkliga sina idéer. Med en förstärkt KOS-lagstiftning främjas företagsamheten i vårt land. Det bidrar till fler jobb – det rustar Sverige starkt.

Ebba Busch,  energi- och näringsminister 

Elisabeth Svantesson, finansminister

Erik Slottner, civilminister 

Laddar...