Debattartikel från Socialdepartementet

”Vi genomför höga uppräkningar”

Publicerad

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje, replik, Svenska Dagbladet, den 5 december 2023.

Sverige befinner sig i vinter, så även den svenska ekonomin. Den höga inflationen sätter press på såväl hushåll som företag och vår välfärd. För alla innebär det tuffa prioriteringar och sämre tider än vad många upplevde för bara något år sedan.

Personer med intellektuell funktions­nedsättning som har aktivitets­ersättning och som Riksorganisationen FUB och Inre Ringen Sverige företräder är inga undantag (SvD Debatt 1/12). Inflationen slår hårt mot alla delar av samhället, men särskilt hårt mot de svagaste grupperna med minst marginaler. Därför är det regeringens högsta prioritet på det ekonomiska området att trycka tillbaka inflationen. Att snabbt få ned inflationen är en av de viktigaste åtgärderna för att värna särskilt utsatta hushåll.

Kraftigaste höjningen på över 40 år

På grund av inflationen genomför regeringen därför också höga uppräkningar i sjuk- och aktivitets­ersättningen vilket kommer personer med intellektuell funktions­nedsättning som har aktivitets­ersättning till del. Inga andra samhälls­grupper får så höga uppräkningar för kostnads­ökningarna. Årets höjning på 8,7 procent är den kraftigaste sedan 1982 och 2024 blir uppräkningen 9,14 procent. För den som har hel sjukersättning i form av garanti­ersättning och har fyllt 30 år innebär detta att höjningen blir cirka 1 100 kronor per månad. En person som får inkomst­relaterad sjuk- eller aktivitets­ersättning kommer få upp till 1 941 kronor mer per månad.

Köpkraften ska vara säkrad över tid

Syftet med att sjuk- och aktivitets­ersättningen är knuten till prisutvecklingen är att köpkraften ska vara säkrad över tid. Hade ersättningarna i stället varit knutna till utvecklingen av inkomst­index 2022–2024 hade stora grupper av människor, även utanför Riksorganisationen FUB, fått en tredjedel av denna uppräkning.

Det stämmer dock, som framförs, att en person med en person med sjuk- eller aktivitets­ersättning inte får motsvarande skatte­lättnad som fås av jobbskatte­avdraget. I stället har dessa personer rätt till en särskild skatte­reduktion som kompenserar för jobbskatte­avdraget. Därmed kommer en person som får sjuk­ersättning på garantinivå betala ungefär samma skatt som en person som arbetar med samma inkomst efter jobbskatte­avdrag. Skillnaden i beskattning är ungefär en hundralapp per månad för personer med ersättning på garantinivån.

Det ska löna sig att arbeta

Sänkt skatt på arbetsinkomster är och ska vara ett uttryck för att det ska löna sig att arbeta. Att fler människor arbetar i så stor omfattning som möjligt är en förutsättning för att vi ska ha en stark välfärd. Även personer med funktions­nedsättning som vill och kan arbeta har mycket att tillföra. Det kan ske i mindre omfattning eller på andra villkor. Här kan fler arbetsgivare göra mer, särskilt de offentliga, för att erbjuda både praktik och anställning för personer med funktions­nedsättning. De som inte kan arbeta behöver inte göra det. Så bygger vi ett samhälle som håller ihop.

Regeringen följer utvecklingen och situationen för hushållens ekonomi. Jag värdesätter den konstruktiva dialog som pågår mellan Regerings­kansliet och Riksorganisationen FUB både här och i andra forum.

Anna Tenje (M)
äldre- och social­försäkrings­minister