Rådet överens om nettonollindustriförslaget i Bryssel

Publicerad

Idag, torsdagen den 7 december, samlades EU:s näringsministrar för möte i Konkurrenskraftsrådet i Bryssel. På dagordningen stod bland annat allmän riktlinje om nettonollindustriförslaget och en diskussion om tvångsarbetesförslaget. Initiativ presenterades också om att minska den administrativa bördan för företag för att stärka EU:s konkurrenskraft över tid.

Medlemsstaterna i rådet nådde under dagen en allmän riktlinje om förordningen om nettonollindustrin. Därmed kan trepartssamtal med Europaparlamentet och kommissionen inledas i syfte att inom kort nå en överenskommelse om förslaget. Förordningen om nettonollindustrin syftar till att skala upp produktionen av nyckeltekniker, så som kärnkraftstekniker som är avgörande för att nå EU:s klimatmål. Förslaget innehåller åtgärder som ämnar korta tillståndsprocesser, möjliggöra koldioxidavskiljning och lagring samt stärkt kompetensförsörjning och innovation.

Rådet diskuterade också förordningen om förbud mot produkter som tillverkats genom tvångsarbete. Förbudet omfattar såväl inhemskt tillverkade som importerade produkter på EU-marknaden.

Under mötet presenterades initiativ som syftar till reducerad regelbörda och minskad byråkrati. Initiativen är ett led i att förbättra EU:s konkurrenskraft över tid.

Ambassadör Torbjön Haak representerade Sverige under mötet.