Artikel från Justitiedepartementet

Sverige stod värd för möte i Khartoumprocessen tillsammans med Somalia

Publicerad

Den 14–15 november bjöd Sverige och Somalia in EU:s medlemsstater och partnerländerna i Khartoumprocessen till ett möte i Stockholm för att bland annat diskutera gemensamma lösningar kring migration och återvändande. Mötet inleddes med ett öppningsanförande av statssekreterare Anders Hall.

Statssekreterare Anders Hall håller en presentation
Statssekreterare Anders Hall. Foto: Linnea Engberg/Regeringskansliet

Sverige och Somalia stod värdar för mötet, som anordnades i Stockholm. Utöver deltagare från ett tjugotal afrikanska och europeiska länder, deltog också talare och representanter från bland annat Afrikanska unionens kommission, EU-kommissionen, UNHCR och IOM. Även Jörgen Lindström som är Sveriges ambassadör med ansvar för frågor om migration och återvändande, deltog på mötet.

Mötet handlade i huvudsak om hur länder kan åstadkomma stärkt migrationshantering genom en samlad ”whole-of-government-ansats” som involverar olika aktörer och flera politikområden. Återvändande och återintegrering stod i fokus för att belysa hur en väl koordinerad ansats kan tillämpas i praktiken.

­­­­­­– Situationen längs med migrationsrutterna mot EU präglas av blandade migrationsflöden och av en rad olika risker kopplade till smuggling av migranter och människohandel. För att kunna hantera situationen på ett heltäckande sätt behövs ömsesidigt gynnande partnerskap och en väl koordinerad ansats på lokal, regional och global nivå. En ”whole-of-government”-ansats är också ett viktigt instrument för att åstadkomma en effektiv politik för återvändande och återintegrering. Jag ser mycket positivt på att vi under två dagar har haft möjlighet att samlas kring en diskussion om de här frågorna med flera länder som utgör viktiga partnerländer till Sverige, säger statssekreterare Anders Hall.

2014 etablerades den så kallade Khartoumprocessen som är ett samarbete mellan ett 40-tal länder i Europa och på Afrikas horn, med primärt syfte att främja dialog och stärkt samarbete på området migration och rörlighet. Sedan 2021 ingår Sverige i Khartoumprocessens styrgrupp.