Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsinnovationsinitiativet skapar förutsättningar för nya arbetssätt och samarbeten

Publicerad

Den 28 november ledde försvarsminister Pål Jonson det sista av fyra möten, s k försvarsinnovationsdialoger, som är startpunkten för regeringens försvarsinnovationsinitiativ. Syftet är att skapa förutsättningar för att bland annat omhänderta de möjligheter som banbrytande teknik innebär i relation till militära förmågebehov.

  • Pål Jonson pratar med en annan person.

    Försvarsminister Pål Jonson.

    Foto: Niklas Forsström/Försvarsdepartementet

  • Flera personer står inomhus och pratar med varandra och dricker kaffe.

    Representanter för myndigheter och näringsliv möttes på Försvarsdepartementet.

    Foto: Niklas Forsström/Försvarsdepartementet

Sedan regeringens försvarsinnovationsinitiativ inleddes i maj 2023 har representanter för myndigheter och näringsliv träffats för att diskutera vad som behövs för att öka samverkan mellan bland annat traditionella försvarsföretag, företag som verkar på en civil marknad samt myndigheter.

– Teknikföretagen välkomnar regeringens försvarsinnovationsinitiativ för att öka innovationskapaciteten inom militären. Vi ser stora värden i de försvarsinnovationsdialoger som genomförts och hoppas att åtgärderna som initiativet mynnar ut i bidrar till ett strategiskt användande av forsknings- och innovationsresurser med fokus på behovsmotiverade satsningar, säger Pia Sandvik, vd för Teknikföretagen.

Att bygga ett effektivt innovationssystem som kan omhänderta civil-militära synergier handlar både om att ta fram effektiva åtgärder från regeringens håll, men också hur aktörerna själva kan hitta nya sätt att samverka.

– Det är bra att regeringen har tagit initiativ till de här samtalen. För att öka försvarsförmågan så behöver Sverige ett robust försvarsinnovationssystem med utgångspunkt i civil-militära synergier och svenska styrkeområden, säger Micael Johansson, vd för Saab.

I syfte att öka samverkan mellan aktörerna på området och dra nytta av civil-militära synergier har medel avsatts i BP24 för ett innovationsprogram. Innovationsprogrammet ska skapa förutsättningar för aktiviteter som leder till ett större nyttiggörande av banbrytande teknik inom försvarsområdet. Inom Regeringskansliet pågår nu beredning inför kommande regeringsbeslut om utformningen av programmet som tillsammans med flera kommande åtgärder utgör stommen i regeringens fortsatta arbete med frågan.

Laddar...