Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Utrikesdepartementet

Evakueringen från Sudan och mottagandet av hemkommen svensk personal

Publicerad

Strax före klockan 7 på morgonen den 25 april landade den evakuerade ambassadpersonalen från Sudan och deras familjemedlemmar på Arlanda där de möttes av utrikesminister Tobias Billström, Sidas generaldirektör Carin Jämtin och ett team från Utrikesdepartementet och Sida. Nu väntar vila och debriefing.

Personalens hemkomst

Evakueringsresan började i söndags, 23 april, när personalen och deras familjer för första gången på en vecka lämnade sina hem i huvudstaden Khartoum och trots ett osäkert läge tog sig till uppsamlingsplatsen på den franska ambassaden. Efter en tids väntan begav de sig sedan vidare i bussar och bilar, eskorterade av fransk militär, de dryga två milen till flygbasen norr om Khartoum. Planen lyfte från flygbasen under natten och anlände till Djibouti fram på småtimmarna. I Djibouti togs anländande svenskar emot av Utrikesdepartementets (UD) beredskapsstyrka och medarbetare från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Efter en natts välbehövlig vila fortsatte sedan resan från Djibouti med reguljära flyg till Stockholm.

Den utsända personalen vid ambassaden i Khartoum får vid sin ankomst till Sverige ett hemkomstprogram, det vill säga ett paket av olika stödjande insatser. Dessa erbjuds och genomförs av personer med relevant kompetens och erfarenhet av krishantering.

Evakueringsinsatsen

Stridigheterna i Khartoum bröt ut den 15 april. Den 19 april fattade regeringen beslut att ge Försvarsmakten i uppdrag att stödja Sveriges ambassad i Khartoum med evakueringen av personer och materiel från Sudan. Vidare beslutades att Försvarsmakten i samband med genomförandet av uppdraget fick samverka och samordna evakueringen med andra stater och internationella organisationer.

Givet utvecklingen på marken och insikten om att säkerhetssituationen skulle komma att kräva större handlingsfrihet, initierades ett utskottsinitiativ den 22 april i syfte att inskaffa ett riksdagsmandat för ett mer robust agerande. Riksdagen kunde redan dagen därpå medge att regeringen fick ställa en svensk väpnad styrka till förfogande för evakueringsinsatsen.

Mandatet som gavs var att i enlighet med folkrätten stödja och genomföra en evakueringsinsats av svenska och utländska medborgare, i nära samverkan med andra stater och internationella organisationer. Denna insats pågår fortsatt och Regeringen kommer att bistå de svenskar som är kvar i Sudan på de sätt som är möjliga, givet framför allt det allvarliga säkerhetsläget. Arbetet sker i nära samråd med andra länder i liknande situation.

Ett intensivt diplomatiskt arbete med många högnivåkontakter har bedrivits av utrikesministern och UD för att samordna insatsen med internationella partners, synka de praktiska förberedelserna och för att införskaffa nödvändiga tillstånd från framför allt Sudan. I allt detta arbete har personalens säkerhet varit högsta prioritet.

Ambassaden i Khartoum

Ambassadens ordinarie kansli i Khartoum är nu stängt och ambassadens verksamhet kommer tills vidare att bedrivas från Stockholm. Förhoppningen är att verksamheten i Sudan ska återupptas så snart säkerhetsläget medger det.

Om evakuering vid kriser och katastrofer

Under extrema situationer kan svenska staten evakuera svenska resenärer till en säkrare plats. Via länkarna nedan finns information om vad som gäller vid kriser och katastrofer.

Laddar...