Regeländringar beslutade den 24 november 2022

Publicerad

Avgift för länsstyrelsernas bedömning av säkerheter för vissa anmälningspliktiga avfallsverksamheter

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Ändringen innebär att den som begär länsstyrelsens bedömning i fråga om säkerhet för en anmälningspliktig avfallsverksamhet ska betala en avgift om 3 000 kronor för bedömningen av om det finns ett behov av säkerhet. Om länsstyrelsen bedömer att det finns ett behov av säkerhet ska den som begärt bedömningen betala en avgift med 12 000 kronor för länsstyrelsens bedömning av säkerhetens storlek och av om säkerheten ska godtas.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2023.

Referenser:

– förordning (2022:1542) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Kontaktperson:

Linn Åkesson 08-405 84 59