Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Ministrarna presenterade aktuella frågor i möte med Patientrådet

Publicerad

Den 22 februari mötte socialminister Jakob Forssmed och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson medlemmarna i Patientrådet. Patientrådet är ett viktigt forum för dialog mellan regeringen och de organisationer som företräder patienters och deras närståendes intressen. På mötet presenterade ministrarna aktuella frågor på regeringens bord i frågor som rör folkhälsa och sjukvård.

Porträtt på socialminister Jakob Forssmed och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Socialminister Jakob Forssmed och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Patientrådet är ett betydelsefullt forum för regeringen och för mig som sjukvårdsminister, där vi tillsammans med patientorganisationerna får möjligheter till god dialog inför kommande reformer, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

– Regeringen har initierat flera stora satsningar inom folkhälsa och sjukvård, till exempel för att motverka ofrivillig ensamhet och inom det suicidpreventiva arbetet. Patientorganisationernas företrädare har perspektiv som är viktiga för oss att få ta del av, säger socialminister Jakob Forssmed.

Under mötet presenterade statsråden de frågor och reformer som är prioriterade inom deras respektive ansvarsområden. Socialminister Jakob Forssmed berättade bland annat om det suicidpreventiva arbetet samt satsningar på fritidskort för barn och unga, fysisk aktivitet på recept och regeringens stora gemenskapssatsning för att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet och isolering.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson berättade om åtgärder för att förbättra tillgången till läkemedel och om regeringens arbete med sjukvårdens försörjningsberedskap. Ett större fokus lades på en kommande huvudmannaskapsutredningen, som väntas få i uppdrag att analysera och belysa för- och nackdelar med att långsiktigt införa ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för sjukvården. Detta är en omfattande reform som aviserades i Tidöavtalet. Statsråden svarade på frågor och fick medskick från medlemmarna i Patientrådet.

Patientrådets medlemmar

Patientrådet utgörs nu och till och med den 30 juni 2023 av representanter från:
• Astma -och allergiförbundet
• Demensförbundet
• DHR (Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet)
• Diabetesförbundet
• Funktionsrätt Sverige
• Mag- och tarmförbundet
• Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH)
• Neuroförbundet
• Nätverket mot cancer
• Psoriasisförbundet
• Riksförbundet HjärtLung
• Tilia
• Ung Cancer

Laddar...