Livsmedelsförsörjningen och fiskeripolitiken på EU-möte i Luxemburg

Publicerad

När EU-ländernas jordbruks- och fiskeriministrar möts i Luxemburg 13 juni står läget på jordbruksmarknaderna efter Rysslands aggression mot Ukraina och de stigande priserna på livsmedel i fokus. Därutöver kommer EU-kommissionen att presentera sin årliga rapport om den gemensamma fiskeripolitiken.

Oskar Magnusson
Oskar Magnusson är statssekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Läget på jordbruksmarknaderna efter Rysslands invasion av Ukraina

På mötet ska EU-kommissionen rapportera om marknadsläget för jordbruksprodukter.

Rysslands invasion av Ukraina har orsakat det allvarligaste säkerhetspolitiska läget i Europa sedan andra världskriget och driver upp priserna på jordbrukets insatsvaror, som foder, energi, drivmedel och gödsel samtidigt som viss exporter av spannmål och oljeväxter stoppas.

Den globala livsmedelsförsörjningen förväntas försämras under 2022, enligt den så kallade hungerraporten Gobal Report on Food Crises, GRFC 2022, och antalet människor i de mest svåra stadierna av hunger förväntas öka allvarligt med anledning av Rysslands aggression mot Ukraina.

Regeringen har varit positiv till de krisåtgärder som vidtagits på EU-nivå och ser även positivt på ytterligare åtgärder för att motverka en negativ påverkan på livsmedelsförsörjningen i EU.

Rapport inför förhandlingar om fiskekvoter

EU-kommissionen kommer att presentera sin årliga lägesrapport om den gemensamma fiskeripolitiken. Rapporten ligger till grund för EU-kommissionens förslag om totalt tillåtna fångstmängder och kvoter för 2023.

Ministrarna kommer även få en lägesrapportering om förhandlingarna om geografiska beteckningar. Därutöver kommer EU-kommissionen presentera sin rapport om tillämpningen av EU:s hälso- och miljönormer på importerade jordbruks- och livsmedelsprodukter. Ministrarna kommer också informeras om arbetet som utförts av cheferna för veterinärmyndigheterna på djurskyddsområdet.

Statssekreterare Oskar Magnusson företräder Sverige i rådsmötet på måndag.

Mer om arbetet i EU:s jordbruks- och fiskeråd (Agrifish)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.