Fiskeripolitiken och läget på EU:s jordbruksmarknader på ministermöte i Luxemburg

Publicerad

När EU-ländernas jordbruks- och fiskeriministrar möttes i Luxemburg 13 juni stod läget på jordbruksmarknaderna efter Rysslands aggression mot Ukraina och de stigande priserna på livsmedel i fokus. Därutöver presenterade EU-kommissionen sin årliga rapport om den gemensamma fiskeripolitiken.

Oskar Magnusson
Oskar Magnusson är statssekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Läget på jordbruksmarknaderna efter Rysslands invasion av Ukraina

På mötet rapporterade EU-kommissionen om marknadsläget för jordbruksprodukter.

Rysslands invasion av Ukraina har orsakat det allvarligaste säkerhetspolitiska läget i Europa sedan andra världskriget och driver upp priserna på jordbrukets insatsvaror, som foder, energi, drivmedel och gödsel samtidigt som viss exporter av spannmål och oljeväxter stoppas.

Den globala livsmedelsförsörjningen förväntas försämras under 2022, enligt den så kallade hungerraporten Gobal Report on Food Crises, GRFC 2022, och antalet människor i de mest svåra stadierna av hunger förväntas öka allvarligt med anledning av Rysslands aggression mot Ukraina.

Rapport inför förhandlingar om fiskekvoter

EU-kommissionen presenterade sin årliga lägesrapport om den gemensamma fiskeripolitiken. Rapporten ligger till grund för EU-kommissionens förslag om totalt tillåtna fångstmängder och kvoter för 2023.

Ministrarna fick även information om de framsteg som gjorts i översynen av förordningen om geografiska beteckningar. Därutöver presenterade EU-kommissionen sin rapport om tillämpningen av EU:s hälso- och miljönormer på importerade jordbruks- och livsmedelsprodukter. Ministrarna informerades också om arbetet som utförts av cheferna för veterinärmyndigheterna på djurskyddsområdet.

Vid mötet diskuterade ministrarna även aktuella väderförhållanden i vissa medlemsländer. Därutöver gav EU-kommissionen en lägesrapport om utvecklingen och utbredningen av afrikansk svinpest, vars spridning fortsätter vara ett problem för många medlemsstater.

Statssekreterare Oskar Magnusson företrädde Sverige i rådsmötet.

Mer om mötet i Agrifish-rådet 13 juni

Mer om arbetet i EU:s jordbruks- och fiskeråd (Agrifish)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.