Sverige invalt i Internationella arbetsorganisationens styrelse

Publicerad

Sverige har valts in som ordinarie medlem av ILO:s styrelse. Mandatperioden är för perioden 2021–2024. Senast Sverige hade en permanent plats i styrelsen var 2011.

Sverige är en stark anhängare till det arbete som ILO gör för att främja mänskliga, sociala och ekonomiska rättigheter i arbetslivet. Sverige anser att social dialog och mänskliga rättigheter i arbetslivet bidrar till att minska intressekonflikter och på lång sikt bidrar till stabilitet och demokratisk utveckling över hela världen. Social dialog har också en viktig roll att spela för att hantera en rättvis omställning.

Det svenska engagemanget i ILO:s verksamhet har varit omfattande och djupt under lång tid. Sverige var med och grundade ILO 1919.  Sverige har också ett stort utvecklingssamarbete med ILO och bidrar till organisationens insatser för att bekämpa fattigdom i världen.

Sverige, tillsammans med ILO och OECD, lanserade 2016 Global Deal, ett initiativ som syftar till att främja social dialog och inkluderande tillväxt. Det är ett partnerskap mellan regeringar, företag och arbetsgivarorganisationer, fackföreningar, civilsamhället och andra organisationer.

Statsminister Stefan Löfven var 2017–2019 medordförande för ILO: s globala kommission för framtidens arbete.