Uttalande av Ulf Kristersson

Uttalande av statsminister Ulf Kristersson

Publicerad

Uttalande av statsminister Ulf Kristersson med anledning av vilseledande information i sociala medier.

I tisdags deltog jag i en öppen frågestund i Göteborg. Efter mötet har en felaktig översättning av ett klipp spridits på sociala medier. Det är allvarligt att sådana feltolkningar och vantolkningar sprids. Det är farligt för Sverige och för svenska intressen. 

Mitt budskap var och är att Sverige och EU står enat bakom att fördöma Hamas terrorattack och att Israel har rätt att försvara sig i enlighet med folkrätten. Men också att vi kräver möjligheter till humanitärt tillträde i Gaza. Detta har den svenska regeringen uttryckt många gånger sedan terrorattacken mot civila den 7 oktober. 

Det regeringen också har upprepat många gånger är att vi är mycket oroade över den allt djupare humanitära krisen i Gaza. Sverige välkomnar pausen i stridigheterna mellan Israel och Hamas så att gisslantagna människor kan friges och så att humanitär hjälp kan nå civilbefolkningen i Gaza, vilket också EU har krävt. 

Sverige är en stor givare av humanitärt stöd, och har också nyligen utökat det humanitära stödet till civilbefolkningen i Gaza. Det är av yttersta vikt att fullt och obehindrat humanitärt tillträde säkerställs och att nödhjälp kommer civilbefolkningen tillhanda, något jag nu hoppas kommer underlättas.

Vi ser nu ett mycket högt tonläge inte minst i sociala medier och Sverige upplever samtidigt ett allvarligt säkerhetsläge. Sverige pekas, av vissa, felaktigt ut som ett islamofobiskt land och som ett land som inte respekterar religionen eller dess utövare. 

Spridningen av det felöversatta klippet bidrar till att ytterligare spä på den bilden av Sverige. Det vilar ett stort ansvar på var och en att vara källkritisk och att tänka efter en gång extra innan man delar något vidare.

Det finns tecken på att konton som ligger bakom den så kallade LVU-kampanjen, med desinformation om svensk socialtjänst, även sprider denna felaktiga översättning vidare. Det finns även tecken på att antagonistiska aktörer som vill påverka Sverige och Sverigebilden negativt sprider den vidare. 

Sveriges långtgående yttrandefrihet är en fundamental del av våra demokratiska fri- och rättigheter, men innebär också att vi är sårbara för desinformation och otillbörlig informationspåverkan från utländska aktörer som inte vill oss väl. 

Nu krävs vaksamhet och varsamhet. Det handlar ytterst om att skydda Sverige, svenskar och svenska intressen.