EU-minister Jessika Roswalls tal vid Måndagsrörelsen den 27 februari 2023

Publicerad

Den 27 februari 2023 talade EU-minister Jessika Roswall vid Måndagsrörelsen på Norrmalmstorg.

Det talade ordet gäller.

Tack för att jag får tala här på Norrmalmstorg idag, och tack Gunnar och Fredrik för att ni ordnar de här mötena måndag efter måndag.

Förra fredagen var det ett år sedan det ryska anfallskriget kom till Kiev. Det hade förstås redan pågått ett krig i östra Ukraina ända sedan 2014, och det fanns dem som såg vartåt det barkade. Men få hade kunnat föreställa sig hur Ukraina skulle försvara inte bara sig själva, utan hela den fria världen.

För några veckor sedan fick jag vara med om en annan historisk händelse, när president Zelenskyj besökte både Europaparlamentet och Europeiska rådet. Att få följa hans tal från första raden i parlamentet är en upplevelse jag sent kommer att glömma.

Zelenskyj fokuserade på vad som utmärker Europa – demokrati, frihet, jämlikhet, rättvisa. Det är de värdena som Ukraina slåss för, och det är den synen på världen som Putin så brutalt angriper. Kremls krigsbrott är inte bara anti-ukrainska, utan djupt anti-europeiska.

Vi måste fortsätta stödja Ukraina så länge det krävs, från svenskt håll men framför allt genom EU.

Det är därför vi nu har antagit ett tionde sanktionspaket, som straffar den ryska regimen och kastar grus i deras krigsmaskineri.

Det är därför vi skickar militärt stöd till Ukraina genom Europeiska fredsfaciliteten.

Det är därför vi utreder ryska krigsbrott genom EU-byrån Eurojust.

Och det är därför regeringen har tagit initiativ till en arbetsgrupp som ska se över hur frysta ryska tillgångar kan användas för att bygga upp Ukraina.

Genom dessa gemensamma EU-initiativ blir vårt genomslag så mycket större. Så ser vi till att Ukraina segrar och att Ryssland får betala.
Kriget i Ukraina är inte bara ett krig i Europa – det är ett krig nära oss. Kiev ligger närmare Stockholm än vad både Bryssel och Paris gör. Därför handlar den här konflikten också om Ukrainas europeiska tillhörighet, och om vad vi i Sverige kan göra för att stärka den.

Ett sätt är genom att stå här på Norrmalmstorg vecka efter vecka. Ett annat är att den här regeringen ska fortsätta stödja ukrainarna på deras väg mot EU.

För det råder ingen tvekan om det: Ukraina hör hemma i vår europeiska gemenskap.