Kenya

Sverige har sedan 1964 diplomatiska relationer med Kenya. Sedan demokratiseringen i början av 1990-talet har förbindelserna varit omfattande.

Sveriges nuvarande strategi för utvecklingssamarbetet med Kenya gäller under perioden 2021–2025 och omfattar totalt 1,75 miljarder kronor. De övergripande målen för utvecklingssamarbetet är att bidra till stärkt respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, inklusive minskad korruption. Strategin ska bidra till ökad jämställdhet, bland annat genom bättre tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Därtill inkluderar strategin verksamhet inom miljö och klimat, samt inkluderande ekonomisk utveckling. Utvecklingssamarbetet ska vidare stödja en övergång från utvecklingssamarbete till bredare ekonomiska relationer.

Handeln mellan Sverige och Kenya ökar långsamt. Sverige importerar främst frukt, snittblommor, te och kaffe från Kenya. Exporten består mestadels av papper, maskiner, medicinsk utrustning och fordon. Det finns över 50 svenska företag på plats i Kenya.

Sverige representeras i Kenya av ambassaden i Nairobi. Flera andra svenska aktörer har kontor i Nairobi, såsom Business Sweden och Swedfund. Kenya har en ambassad i Stockholm.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Kenya

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 44 träffar.