Bosnien och Hercegovina

Sverige har diplomatiska förbindelser med Bosnien och Hercegovina sedan 1992 och har en ambassad i Sarajevo sedan 1995. Bosnien och Hercegovina har en ambassad i Stockholm.

Sverige stödjer den pågående omfattande reformprocess som syftar till ett framtida medlemskap i EU för Bosnien och Hercegovina. Ett stabiliserings- och associeringsavtal mellan Bosnien och Hercegovina och EU trädde i kraft 2015. Sedan 2010 råder viseringsfrihet för resor mellan EU och Bosnien och Hercegovina.

Sveriges reformsamarbete med Bosnien och Hercegovina styrs av Resultatstrategin för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet för perioden 2014–2020. Stödet till Bosnien och Hercegovina uppgår årligen till ca 170 miljoner kronor. Syftet med reformsamarbetet är att bidra till att hjälpa Bosnien och Hercegovina att förbereda sig för ett EU-medlemskap genom stöd främst inriktat på: 1) ökad ekonomisk integrering med EU och marknadsekonomisk utveckling 2) stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat, samt 3) förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan.

Det svenska stödet genomförs samordnat med/eller som komplement till de insatser som genomförs inom ramen för EU:s instrument för stöd inför anslutningen som uppgår till ca 11,7 miljarder euro för hela regionen under perioden 2014–2020.

Ett femtontal svenska företag har egna bolag eller representationskontor i Sarajevo. I oktober 2005 startades på privat initiativ en svensk-bosnisk handelskammare, som hjälper svenska och bosniska företag att etablera sig på respektive marknad.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Bosnien-Hercegovina

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 45 träffar.