Colombia

Sveriges varuexport till Colombia uppgick till drygt en miljard SEK under 2018. Sveriges import från Colombia uppgick till 502 miljoner SEK samma år. De viktigaste exportvarorna är kemiska produkter, transportmedel samt papper och maskiner. De viktigaste importprodukterna är råvaror, bränslen och kaffe. Ett 90-tal svenska företag representerade på den colombianska marknaden, varav några av de största är Tetra Pak, Scania, Securitas. H&M, Volvo, Skanska, ABB, Electrolux och Altas Copco.

Sedan 2013 finns ett handelsavtal mellan EU och Colombia.

Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete med Colombia 2016-2020 fokuserar på främjandet av hållbar fred, stärkande av demokratin och rättsstaten samt ökad respekt för de mänskliga rättigheterna.

Sverige har en ambassad i Bogota, Colombia. Ambassadören i Bogota är även sidoackrediterad till Ecuador, Bolivia och Venezuela. Sverige har honorärkonsulat i städerna Cartagena och Medellín.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Colombia

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 47 träffar.