Burkina Faso

Utvecklingen i Burkina Faso har under de senaste åren varit omvälvande. De politiska oroligheterna i landet 2014–2015 genererade en demokratisk övergång, men också ekonomiska och säkerhetsrelaterade förändringar.

Sverige har sedan år 2001 ett omfattande utvecklingssamarbete med Burkina Faso. Strategin för det svenska utvecklingssamarbetet med Burkina Faso uppgår till 1660 miljoner kronor för perioden 2018–2022. Svenskt utvecklingssamarbete med Burkina Faso inom ramen för denna strategi ska bidra till ökad respekt för mänskliga rättigheter, utveckling av institutionell kapacitet, ökad motståndskraft mot kriser och katastrofer, miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling, förbättrade möjligheter till hållbar försörjning och främja ett förbättrat säkerhetsläge. Sveriges humanitära bistånd till Burkina Faso via Sida uppgick år 2020 till 112,2 miljoner kronor.

Sveriges export till Burkina Faso är blygsam och utgörs främst av verkstadsprodukter. Sveriges import från Burkina Faso är försumbar och mycket få svenska turister besöker Burkina Faso.

Sverige öppnade 2010 ambassad i Burkina Fasos huvudstad, Ouagadougou. Genom beslut att öppna ambassad uppgraderades det sektionskontor för utvecklingssamarbete som då fanns i Ouagadougou. Burkina Fasos ambassad i Köpenhamn ansvarar för förbindelserna med Sverige.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Burkina Faso

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 12 träffar.