CV Daniel Liljeberg

Publicerad

Daniel Liljeberg är statssekreterare med ansvar för energifrågor.

Daniel Liljeberg, statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ansvarsområden

Energifrågor

Personligt

Daniel Liljeberg är född 1974. Han är bosatt i Stockholm. Daniel är gift och har tre barn.

Utbildning

1994–1999
Civilekonom, Lunds universitet 

Befattningar och uppdrag

2022-
Statssekreterare, Näringsdepartementet

2021–2022
Samhällspolitisk chef, Villaägarnas Riksförbund

2020–2021
Chefekonom, Kristdemokraternas Riksdagskansli

2018–2020
Ansvarig för näringsfrågor, Svensk Dagligvaruhandel

2015–2018
Chefekonom/Stabschef, Kristdemokraternas Riksdagskansli

2011–2015
Chefekonom, Villaägarnas Riksförbund

2010–2011
Politiskt sakkunnig, Socialdepartementet

2006–2010
Politiskt sakkunnig, Finansdepartementet

2000–2006
Politiskt sakkunnig, Kristdemokraternas Riksdagskansli

Befattningar och uppdrag

Expert i Bolåneutredningen (Ju 2014:04)

Expert i Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan (Ds 2019:19)

Expert i utredningen Vita certifikat (Dir. 2021:82)

Expert i incitamentsutredningen (Stärkta incitament för utbyggd vindkraft Dir. 2022:27)

Övrigt

Värnpliktig fänrik 1993–1994, Ystads Luftvärnsregemente