Hoppa till huvudinnehåll
Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Slopad indexering av energiskatten på el Diarienummer: Fi2024/01008

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Slopad indexering av energiskatten på el.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 20 juni 2024.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...