Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av SOU 2021:2 Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap Diarienummer: Ju2021/00115

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser Justitiedepartementet har remitterat delbetänkandet Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt
medborgarskap (SOU 2021:2).

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 15 april 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...